Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 282321

Dato: 05.03.2022

Dette er uhørt. Mens alt fokuset er på ukraina jobber dere iherdig med å ta vekk befolkningens friheter ved et uvitenskapelig kontrollpass. Skam dere! Vi vet at dette handler om kontroll og makt, smittevern loven gir regjeringen makt på linje med et diktatur. Vi skal ha grunnloven tilbake og inget digital pass slik kina har. Dette tar fra oss vår menneskelighet og vår menneskeverd blir omgjort til data. Umenneskelig tankegang. Når norge løper ærend for world ecconomic forum og EUs forferdelige styre sier det sitt om vår regjering. Dere er avslørt for hvordan dere holder på bak kulissene og har brukt media til å lure befolkningen bak lyset med propaganda og psykologi til å styre de svakeste og mest følelsesladde. Vi er vitne til Norges største skamplett, og den skjer her.. I regjeringen. Hvor er media som omtaler disse høringsforslagene med rekord kort frist? Dere avsløres med dette at dere ønsker å føre befolkningen bak lyset. Denne sittende regjering og sine medlemmer må nok stilles til retten for dette senere. Dette er inhumane lovforslag. Vi vet det er rekorder på høringssvar, den forrige som nylig fristen gikk ut gav nylig rekord, den forrige var når regjeringen ønsket portbud. Dette er intet annet en vanvittig korrupsjon og maktsykhet. Er stort NEI fra meg og majoriteten av befolkningen som ikke får vite om disse høringsforslagene.