Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 475233

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt imot at hjemlene i smittevernloven, som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene, forlenges.