Høringssvar fra Heidi Pukerud

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette, jeg ønsker frihet og opprettholdelse av menneskerettigheter

Mvh Heidi Pukerud