Høringssvar fra Aud Merete Ueland Paulsen

Dato: 17.03.2022

Hovedinnsigelsen min til forslaget om videreføring av bruk av smittevernsloven er at det ikke på noe tidspunkt har blitt fremlagt nødvendighets eller forholdsmessighetsvurderinger fra Regjeringen. Covid-19 er mindre farlig enn en vanlig influensa og viruset burde ikke ha hjemlet bruk av smittevernsloven.

Alle offentlige inngrep krever forholdsmessighet og nødvendighets analyser for å være lovlige, og uten dette vil det uansett være helt meningsløst å videreføre reglene.

Det har ikke på noe tidspunkt eksistert noe vitenskapelig grunnlag for nedstengningstiltak eller at karantenetiltak har hatt noen målbar effekt på smittespredning eller alvorlig sykdomsforløp.

Det er viktig å poengtere at det var omricon varianten av viruset som førte til løsningen av pandemien, og ikke vaksinene. At virus muterer til mindre farlige varianter er et velkjent virologisk fenomen. Norge har derfor brukt to år og store ressurser på nedstengninger og vaksiner som ikke har fungert.

Hadde vi beskyttet de sårbare, og sluppet viruset fri ville vi oppnådd akkurat samme resultat som i dag på noen måneder og spart samfunnet for to år med svært skadelige nedstengninger og smittevernstiltak.

Grunnlaget som oppgis for å forlenge hjemlene oppgis å være samfunnsberedskap i tilfelle covid-19 viruset muterer og situasjonen endrer seg. Denne argumentasjonen for å videreføre denne typen inngripende lover er i strid med prinsippet for rettsstaten og demokratiet.

Dersom coronaviruset eller andre virus plutselig skulle mutere og bli ekstremt farlig har regjeringen anledning til å gjøre nye vurderinger av situasjonen og på nytt vurdere bruk av smittevernsloven.
Men per i dag er Covid-19 pandemien over og det finnes ingen grunn til å videreføre reglene etter "føre var" prinsippet.

For Norges innbyggere er det belastende å ha dette lovverket hengende over seg og vite at samfunnet når som helst kan bli nedstengt med varierende tiltak. For næringsdrivende gjør dette det svært krevende å investere eller planlegge langsiktig drift.

De to årene med nedstengningstiltak har kostet store summer og det har gått kraftig ut over den psykiske og fysiske folkehelsen.

Mitt svar er at hele høringsforslaget må forkastes.