Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 551032

Dato: 21.03.2022

Nei til digitalt id og segregering av mennesker! Jeg vil ha et fritt samfunn!