Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 553513

Dato: 21.03.2022

Det må være på kanten av ulovlig å sende inn et nytt høringsforslag rett etter at det første ble nedstemt. Hva er da vitsen? Skal vi oppegående og bekymrede medborgere måtte skrive svar på svar helt til dere til slutt får gjennomslag. Dette er uhørt. Folke har talt! Vi sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen. Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Tiltakene knyttet til pandemien er vist å ha en større risiko en gevinst. Lockdowns har en negativ effekt. Masker ødelegger for utvikling hos barn og er ikke vist til å hindre smitte i noe nevneverdig grad. Vaksinene fungerer ikke som lovet, og det kan nå se ut til at det er en negativ trend, der vaksinerte kanskje i større grad blir smittet og får alvorlige forløp. PCR-testen har vist seg å gi falske positive svar, som kanskje er kriminelt i forhold til hvordan den ble brukt som diagnostisering av sykdom. Noe som FHI selv sier den ikke er egnet til. Vi, det norske folk har mistet våre iboende rettigheter på bakgrunn av en pandemi som ble krisemaksimert og tester som brukes på feil måte. Sars-cov-2 viruset er nå bevist ikke farligere enn en vanlig heftig influensa. Disse høringsforslagene og tiltakene må opphøre nå med det samme. Alt annet vil etter mitt syn være å anses som kriminelle handlinger mot befolkningen. Og de som presser videre med disse forslagene eller stemmer for videre inngripende tiltak, bør og forhåpentligvis vil bli stilt for retten og dømt der etter. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!