Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156531

Dato: 10.03.2022

Jeg er imot at dere skal ødelegge flere små og mellomstore bedrifter. Jeg er sterkt imot at dere skal ødelegge den psykiske helsen til folk.