Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267128

Dato: 05.03.2022

Jeg protesterer på det sterkeste!! Dette er tyranni og ikke demokrati. Jeg forbeholder meg retten til å bestemme over meg selv og min kropp, og min frihet og rett til å bevege meg og reise som et fritt menneske! Dette forslaget vil frata meg og alle mennesker denne friheten.

Jeg stemmer NEI!!!!