Høringssvar fra Hilde

Dato: 21.03.2022

«Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.»

«Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!»