Høringssvar fra Ninabendiks@gmail.com

Dato: 20.03.2022

Jeg sier klart NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel i smittevernloven og helseberedsskapsloven for håndteringen koronapandemoen. Måtte frihet, kjærlighet og klokskap feire og gi oss livet tilbake.. NÅ!