Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 400719

Dato: 20.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN!