Høringssvar fra Bjørn Bruun

Dato: 21.03.2022

Ønsker ikke videreføring av de midlertidige tiltakene. Eller at de noen gang skal innføres igjen.