Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284711

Dato: 17.03.2022

Når dere har mottatt tusenvis av meldinger som taler imot høringen, så burde det absolutt lyttes til folket.

Jeg er imot forlengelse av beredskapsloven da vi for det første ikke trengte den fra begynnelsen av. Studier viser at restriksjoner og isolasjon har hatt lite for seg.

Måten disse reglene går utover folket på veies ikke lenger opp mot effekten.

Dette minner mer om kontroll enn beskyttelse.

Nå som de aller fleste, inkludert alle vaksinerte, har hatt sin runde med covid mens samfunnet har vært åpent, har vi fått ytterligere bevis på at vi klarer oss uten denne beredskapen.