Høringssvar fra Brit Randi Grønningen

Dato: 21.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN!