Høringssvar fra Lin Stokke

Dato: 19.03.2022

Jeg er imot.

Vi må heller bruke ressurser på å styrke et knestående helsevesen. Pandemien har vist oss at vi har bygget ned på normal og krisekapasitet til et uakseptabelt nivå.