Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416124

Dato: 20.03.2022

Det er ikke ønskelig at Norge innfører koronapass. Vi har et norskt pass, det dekker det behovet vi har for å kunne bevege oss rundt i verden.