Høringssvar fra eppO

Dato: 21.03.2022

Først som sist: Den alt for korte fristen på denne høringen strider mot lovens krav og må derfor trekkes. Egentlig er det ikke verre, men jeg har litt mer på hjertet.

Myndighetenes respons på pandemien har forvoldet betydelig skade på tillitsforholdet mellom folket, og politikere og helsemyndigheter, som sannsynlig vil ta tiltalls år å gjennopprette. Enkelte av smittevernsrådene har utviklet seg til å bli regelrett absurde gjennom en fullstendig urokkelighet som systematisk har ignorert vitenskapelige fremskritt og akkumulert kunnskap.

1) Maskebruk: At bruk av masker (spesielt tøy) er et effektivt tiltak mot luftbårne virusinfeksjoner er for lengst falsifisert. FHI greier heller ikke konkludere. Det vi vet med sikkerhet er at det har betydlige miljøkonsekvenser, og ved overdreven langvarig bruk kan det være somatisk skadelig. Overdrevne bruk har også betydlige psykososiale negative effekter - hos barn og eldre i særlighet -, og det virker segregerende på befolkningsnivå i en situasjon hvor vi egentlig trenger det motsatte, nemlig fellesskap.

- Myndighetenes holdning til dette har vært mildt sagt ignorant og har fullstendig tilsidesatt både vitenskap og tilegnet kunnskap. Hvorfor?

2) Ventilasjon og utendørs forsamlingsbegrensninger: Vi har lært at god ventilasjon er et svært effektiv tiltak. Dette kommer av lærdommen om at corona-smitte i all hovedsak er aerosolbåren (en god forklaring på hvorfor pkt. 1 er ineffektivt). Vi har også lært at smittespredning i forsamlinger utendørs er neglisjerbart. At de massive BLM-protestene og de hundretalls gigantiske demonstrasjonene mot corona-tyranni verden rundt ikke har ført til noen nevneverdige utbrudd er bevis nok for denne påstanden.

- Myndighetene har ikke berørt ventilasjon som et nevneverdig tiltak (spesielt under vintermånedene). Vi hadde en gyllen mulighet til å oppgradere ventilasjonen i skolene rundt om i landet, noe som også har et vel av andre positive effekter. I stedet valgte regjeringen nedstengninger og tester til 6 milliarder kroner. Hvorfor?
Det har til tider vært urovekkende liten forskjell på begrensninger utendørs og innendørs. Konsekvensene av dette har vært massive for kultur- og utelivsbransjen; det har også vært psykisk destruktivt for svært mange. Her kunne kultur- og uteliv ha omstilt seg for å benytte utendørsrom. Istedet valgte regjeringen (igjen uten vitenskaplig belegg) å stenge ned. Hvorfor?
Motivasjonen bak strategien begynner å bli vanskelig å forstå om man ikke ser på alternative taktikker i klassiskk "splitt og hersk-strategi".

3) Naturlig immunitet: Det er mer enn nok studier til nå som er klare på at naturlig immunitet er bredere, (langt) mer langvarig og sterkere enn hva vi kan få fra vaksinene. Her, en av mange:
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010211

- FHI bedømmer naturlig immunitet ved gjennomgått sykdom som ekvivalent med én vaksinedose; alle må vaksinere seg uansett. Dette harmonerer ikke godt med en institusjon som angivelig skal representere nøytrale vitenskapsbaserte vinkler om folkehelsen. Det eneste dette resonnerer med er den politiske verdensomspennende besettelsen om at flest mulig skal vaksineres; koste hva det koste vil. Hvorfor?
Det er også rimelig å anta at helsemyndighetene har hatt tilgang til informasjon fra Pfeizer sine studier (nylig utgitt etter FOIA request) som slett ikke indikerer at vaksinene er trygge. Ved omikron som en mildere og dominerende variant må det kreves en ny, transparent risiko-nyttevurdering. Legemiddelverket har i dag registrert litt over 5200 alvorlige vaksineassossierte bivirkninger. Dersom vi juster med en (les:mild) URF på 25 er vi oppe i 130.000 alvorlige bivirkninger. Dette er uhørt, om ikke kriminelt å selge som trygt.

4) Behandling og profylakse: Helseinstittusjonene har akseptert det som en sannhet at dersom man smittes er det ingenting å gjøre. Det eneste man kan gjøre er å beskytte seg ved pkt. 1. Livredde mennesker i sårbare grupper blir sendt hjem; gitt ordre om å isolere seg; bedt vente i 14 dager og deretter ta kontakt med sykehus ved møte med alvorlige symptomer som pustevansker. Hvorfor??

- Dette er kanskje det mest oppsiktsvekkende. Det er lang tradisjon blandt leger å benytte de de behandlingsmetodene som er tilgjengelig, gitt at det eksisterer lovende studier og eventuell risiko av behandlingen kan forsvares. Her går myndihetene langt i å gi ordre om ikke å tilby behandling. Det er en lang rekke lovende studier ved bruk av trygge og kjente substanser som vitamin [A, C, D], sink, melatonin, quercetin, N-acetyl-cystein, pepcid (famotodin), steroider (budesonid, motelukast), antihistaminer (prometazin, t.o.m. cetirizine). Likevel binder myndighetene våre legers hender, hvor de nærmest beordrer pasientene til å isolere seg og ta kotankt ved alvorlig forløp. Behandlingen man får på sykehus er også begrenset til helsepolitisk konsensus. I mine øyne er ikke dette bare uvitenskapelig, men regelrett grusomt.

Heksejakten på ivermectin er en historie for seg, men jeg tror faktisk myndighetene er inneforstått med norskstøttede UNITAIDs rolle i å presse Dr. Andrew Hill til å endre konklusjon og flere formuleringer i metastudien han ledet, og som skulle fremlegges for WHO. Denne studien ville jo slått bena under enhver betinget godkjenning av "vaksinene".

Tilliten mellom folket og myndighetene har faktisk vært misligholdt i en slik grad, at det eneste fornuftige å gjøre nå er sette inn tiltak for å gjenreise hva som er nedbrutt. Det er naivt å tro at dette ikke vil sive inn i massene, tross stålgrep på propagandaapparatet.

Et fint sted å starte kan være å rydde i offentlig desininformasjon, som dette fra FHI (sikkert gjengitt et utall andre plasser):

[1] Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen [2] uten å påvirke arvestoffet.

1) Dette er ikke sant; påstand falsifisert i studie publisert 24. jan 2022. mRNA-et og spike-produksjonen vedvarer i minst 60 dager etter injeksjon:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00076-9

2) Dette er vi ikke helt sikre på, men studier signaliserer at tilfellet kan være motsatt
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2105968118
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

Konklusjon

Nei, regjeringen bør ikke ha tilgang til mer makt. Er det noe verdens - og norges - politikere har vist oss de siste to årene er det konturene av det gode gamle ordtaket:

"Makt korrumperer. Absolutt makt korrumperer absolutt".

Snu; nå mens dere er styringsdyktige. Det vil si før dere outsourcer vår nasjonale helserespons og våre innbyggeres frihet og selvråderett over eget legeme til WHO. Det eneste fornuftige neste da, vil være riksrett.

Mvh.