Høringssvar fra Heidi

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien