Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 576342

Dato: 21.03.2022

Nei! til heile høyringa!

Aldri i mitt liv kunne eg forestille meg at eg skulle sitte og svare på slike høyringar som vert lagt ut av våre såkalla tillitsvalgte!
Kven er det som kjem på alle desse forslaga?

De som foreslår dette framstår som overformyndere ovenfor det norske folk med denne og tilsvarande høyringar og dette er svært lite tillitsvekkande. Det har aldri vore ein reell debatt om alle desse svært inngripende tiltaka gjennom to siste åra. Dette viser berre at midlertidige endringar ikkje er midlertidige.

Er så mange spørsmål, og så få svar!?