Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234783

Dato: 13.03.2022

Hei! Jeg sier nei til Koronarestriksjoner! Staten skal ikke bestemme hvilke medisiner/ sprøyter mennesker skal ta! Regjeringen skal heller ikke ha rett til å innskrenke menneskers frihet!