Høringssvar fra Monica Løkken

Dato: 05.03.2022

NEI til tvangsvaksinering, tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn, smittevern framfor menneskerettigheter, vaksinepass i utelivet, og at uvaksinerte kan fratas løn og få sparken, for alt dette bryt med Grunnlova vår, Menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen!