Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 559741

Dato: 21.03.2022

Nei til koronapass og forskjellsbehandling!!!