Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 350235

Dato: 19.03.2022

Er dåkker ikje rektige ?glede meg til dagen sannheten kommer frem .

Mennesker har imunforsvsr og vaksinen Har andre intuisjoner ,

NEI ..vaksine pass

caksine pass er kunn kontroll på mennesker ,nei til vaksine sertvikat

hilsen aina