Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416845

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter.