Høringssvar fra Mary-Ann Fallan

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette forslaget