Høringssvar fra Helge Ottesen

Dato: 06.03.2022

Dette aksepteres ikke. Dette har gått altfor langt allerede så slutt med denne undertykkingen av folket