Høringssvar fra Dag Hauffen

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Det strider motbgrunnlovens hensikt som er frihet i forholdet mellom mennesker. Mange av de forutgående restriksjonene og påleggene som vi har vært igjennom har alleredee vært til mer skade enn gavn. Vaksineringen har ikke beskyttet hverken mot å bli syk av viruset eller mot at man blir smittebærer. Derimot er det flere som har blitt skadet eller dødd av vaksineringen en de som til sammen som følge av all tidligere sorter vaksineering har blit syke og dødd. Hele dette opplegget er kriminelt. En forbrytelse utgått av mennesker som sitter i den private organisasjonen bak WHO. Disse har helt andre hensikter enn å holde folk friske. De er krimminelle. Erna og Jonas som lefler med dem gjør seg selv til gruppen av kriminelle.

Dag Hauffen