Høringssvar fra Nina Johansen

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven!