Høringssvar fra Fay-Toril Gabrielsen

Dato: 18.03.2022

Dette forslaget må forkastes, det hører ikke hjemme i et demokrati. Jeg sier NEI.