Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281170

Dato: 05.03.2022

Jeg støtter ikke dette forslaget.