Høringssvar fra Håvard Nilsen

Dato: 05.03.2022

Koronnapandemien er over, hvis den noen gang har eksistert.
Ikke noen grunn til å forlenge lov/forskrift.

Nå må myndighetene begrense seg, de må gi opp makten de ønsker seg for å forgripe seg. De får eventuelt ruste opp samt utvide helsetilbudet i stedet for å bygge det ned slik det er gjort de siste ti årene.
Det bør være en menneskerett å kunne forflytte seg.

smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også å forlenge midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd.