Høringssvar fra Anne Lise Hanstad

Dato: 15.03.2022

Norge kan ikke endre smittevernloven, slik at enkeltpersoner mister retten til å bestemme over egen kropp.

Dette legger opp til et segregeringssamfunn vi ikke kan godkjenne