Høringssvar fra Beate Hansen

Dato: 21.03.2022

På vegne av meg selv og et betydelig stort antall mange andre oppegående og våkne mennesker, vil jeg på det sterkeste protestere mot dette "høringsforslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og beredskapsloven for håndtering av koronapandemien"! Dette omtalte Corona-viruset har jo vist seg å være sammenlignbart med et annet forkjølelses,- og influensavirus som i de aller fleste tilfeller har hatt en mild prosess for de aller fleste som fikk den, og med svært liten dødsrate som rammet de med en eller flere allerede underliggende sykdommer og med et svekket immunforsvar. Kary Müllis, oppfinneren av PCR-testen, sa at denne testen ikke var egnet som smittesporing, og det har jo vist seg at den viser "positiv" på bl.a. visse typer frukt og cola. Dessuten slår den positivt inn på mange andre typer forkjølelses.- og influensavirus. Coronaviruset i seg selv er altså IKKE isolert! Når det gjelder disse injeksjonene som nå har vært i omløp siden romjulen 2020, populært omtalt som "vaksiner", er det ikke engang grundig dokumentert at disse injeksjonene kan redusere alvorlige sykdommer og død, eller at de kan redusere smitte, tvert imot har jo stikk motsatt informasjon kommet frem! Og på tross av et dessverre lite troverdig massemedia med løgnpropaganda som har skrytt og fremsnakket injeksjonene, har det likevel nå uunngåelig, kommet for dagen informasjon om en mengde alvorlige bivirkninger for et stort antall folk, ofte med døden til følge for mange av de rammede, som følge av injiseringen! Blant annet har mange gravide abortert, og barn har blitt født med misdannelser! De som sier at dem ikke fikk bivirkninger, fikk nok saltvannsoppløsning (placebo) Men å altså skulle påtvinge befolkningen å være som forsøksdyr på falskt grunnlag, er ikke mindre enn kriminelt! Jeg vil videre henvise til Hippokrates lege-ed, med tanke på bl.a. at all medisinering skal være på frivillig basis, etter en grundig informasjon om forløp og risiko, og hensikten skal være å IKKE skade! Hele dette opplegget med lockdown i periodene fra og med den 20 mars 2020 har jo kort sagt, hatt enorme negative ringvirkninger, både helsemessig, sosialt, økonomisk. Utallige tragedier i kjølevannet kunne nevnes i fleng i denne sammenheng! Munnbindbruk er jo også på lengre sikt skadelig, med tanke på å måtte puste inn igjen avfallstoffer som man har pustet ut, dessuten blr det helt klart konsekvenser av mangel på nok oksygentilførsel når man puster inn! Vi ble skapt til å puste fritt! Men på sykehus er det forståelig med munnbindbruk av kirurger for å hindre dråpesmitte ved operasjoner. Håndspritingen som inneholder etanol og andre kreftfremkallende stoffer, er heller ikke bra på sikt, da dette også bidrar til nedsettelse av vårt immunforsvar. Må presisere at jeg er for vanlig håndhygiene, å holde avstand og være hjemmeværende veden forkjølelse eller et influensautbrudd som tidligere var tilstrekkelig. Men hele dette opplegget fra den 20 mars 2020, har altså helt klart vært til langt mer skade fremfor å gavne. Så dette handler om noe ganske annet enn helse og omsorg, nemlig økende makt, kontroll og undertrykkelse av befolkningen. Hensikten er også at de rike skal bli ultrarike, mens de som har lite skal bli fattigere! Men jeg og mange flere med meg begjærer på det sterkeste at denne umenneskelige politikken opphører med øyeblikkelig virkning, og at vi får tilbake våre grunnlovsfestede menneskerettigheter som frie borgere. Hvis dere topp politikere vil vise dere som våre SANNE beskyttere, er det naturlig at dere forkaster dette høringsforslaget! Tiden vil vise om dere har vært deres embete verdige!

Med hilsen Beate Hansen