Høringssvar fra Frøydis

Dato: 20.03.2022

Jeg er I MOT dette forslaget! Jeg er for et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, viser omsorg og respekterer hverandres valg. Man skal ikke bli tvunget til noe! Det vil skape segregering. Vi bør etterstrebe frihet og kjærlighet.