Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 475438

Dato: 20.03.2022

Det er ikke ønskelig med en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven.

Det strider mot vår rettsoppfatning.