Høringssvar fra K Lilleland

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige foreskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.