Høringssvar fra Jasminka Markovska

Dato: 19.03.2022

Jeg er imot forlengelse av forordningene. De strider med så mye av både sunn fornuft og lovverk. Disse utviklinger er skumle og potensielt ødeleggende og konfliktskapende, de splitter samfunnet opp og tråkker på grunnleggende menneskerettigheter. Dette opplever jeg som en kunstig forsøk på å kontrollere befolkningen, ikke som tiltak mot en sykdom som viser seg tilå være mye mindre farlig enn det som var presentert i medier og av myndighetene og politikkerne. Det er mye som er uklart og som hemmeligholdes, jeg som borger vil at sannhet og rettferdighet skal styre politikiske belsutninger.