Høringssvar fra Freddy Christian Arneberg.

Dato: 21.03.2022

Vaksine er frivillig. Dere kan ikke ta fra oss retten til å bestemme over eget liv og kropp.