Høringssvar fra Mette Veiseth Skogstrand

Dato: 20.03.2022

Jeg støtter IKKE forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven! Dette forslaget er i strid med vår Grunnlov og våre grunnleggende menneskerettigheter - og dette må aldri bli innført! Det er helt uakseptabelt at slike inngripende tiltak skal videreføres fordi EU gjør det – uavhengig av situasjonen i Norge! Så derfor NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona!

Høringsfristen er også - nok en gang! - historisk kort og lovstridig!