Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 424242

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt i mot forlengelse av smittevernloven/trer i kraft. Jeg opplever dette svært inngripende og fullstendig unødvendig. Jeg sier derfor NEI til denne forlengelsen.