Høringssvar fra Liv Sørli

Dato: 21.03.2022

Hei! Takk for at dere leser. Dette er hva demokrati handler om! Jeg vil gjerne si jeg er sterkt i mot denne hjemmelen og stiller meg sterkt kritisk til dette høringsforslaget om midlertidig forlengelse, som i praksis da bare blir permanent og normalisert, tenker jeg er ganske opplagt her. Og er det greit?
Som kanskje Sylvi ville kalt det; snikinnnføring. Det synes jeg er veldig synd og skremmende måte å innføre lover på.

Å tilpasse lovene alt etter behov.. hva skal vi med lovene da, si? Om dere skjønner.

Det blir for meg litt ironisk å sette inn/forlenge strenge pandemi-lovverk etter Fhi har gitt alle klarsignal om å gå ut å bli smittet, nå, da det ikke er farlig lengre, for folk flest.
Corona har overlevelsesrate på 99 %.
Å sku stenge ned samfunnet for et allmennvirus , en slags influensa, som bare dreper 'en mindre gruppe i samfunnet mener jeg blir veldig uetisk på tynt medisinsk grunnlag.

Vi som har gjort vår research vet også at disse lovforslagene kommer ikke fra frie Norge, selv. Dette mener jeg er tydelig at har mer med EU og WEF's interesser, å globalisere verden ved å gjøre hvert land mer og mer digitaliserte.

la oss ta vare på Norge og vår kjære frie gode grunnlov, frihet og ytringsfrihet, som Eidsvollskarene allerede i 1814 skjønte viktigheten av.

Nå er vi snart immune, hele landet, og da er uansett koronarestriksjoner unødvendig og ikke verdt inngripen i folks privatliv og frihet.

Den viktigste til å stoppe denne midlertidige forlengelsen er at disse lovene strider sterkt mot grunnloven, som er vår viktgiste kjernelov i Norge, og hele grunnen til at vi feirer 17.mai!

Enda mer alvorlig er at disse frihetsberøvende hjemlene og nye pandemilovene, som denne, strider sterkt mot menneskerettighetene.

Se pågående rettsaker.

Vi har holdt på med denne pandemien i ca 2 år nå, og vi kan klart å tydelig se ut ifra observasjoner og erfaringer at dette dere har oppe til høring nå strengt tatt ikke er nødvendig. Jeg er imot dette forslaget da jeg ser det som totalt unødvendig og krenker menneskets privatliv samt generelle hverdag helt unødvendig.

Jeg er i mot forslaget om midlertidige forskriftshjemler om forlengelse av helse beredskapsloven og smittevernloven for håndtering av koronapandemien. De griper inn i folkets naturlige rett til å ta egne valg over egen kropp. Dessuten viser koronahåndteringen de siste to år, at en slik forlengelse kan misbrukes og kan være uforholdsmessig. Takk for deres tid og arbeid. Måtte dere ta et godt og trygt valg for oss, folket, og huske på at senere kan det komme flere lignende milde influensavirus, som vi må gjøre det vi kan å forhindre samme nedstenginga, permittering, fryktkulturen, usikkerheten, polariseringa i samfunnet av de som følger restriksjoner/ikke følger.. de som vaksinerer seg og ikke. Det blir mye mobbing og fremmedlighet mellom oss til slutt. Tenk på Norge og frihet langt frem i tid! hurra for 17.mai!

mvh Liv.