Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355342

Dato: 19.03.2022

Dette er i mot menneskerettighetene, og ikke ønsket.