Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 373361

Dato: 20.03.2022

Forslaget i sin helhet må forkastes.