Høringssvar fra Arne Molvik

Dato: 05.03.2022

Det er ingen pandemi! Det er ingen allmennfarlig sykdom! Alle unntakslover MÅ opphøre NÅ! Også hjelmene i smittevernloven! Tilbake til rettsstaten! Tilbake til livet! Tilbake til ærligheten! Tilbake til kjærligheten! Stopp med urimelig korte høringsfrister!