Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296625

Dato: 17.03.2022

Det er på ingen måte i samsvar med norsk grunnlov, Nürnberg kodeks eller menneskerettigheter å forlenge fristen med eit regelverk som hindrer menneskeleg fridom på alle plan. NEI til forlenging av desse bestemmelsene som er tatt over hodene til det norske folk.