Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324937

Dato: 18.03.2022

Protesterer mot dette, i henhold til Grunnloven, frihet og menneskerettigheter!