Høringssvar fra Henry Torstein Jakobsen

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot forlengelse av forlengelse av all midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven. Grunnen er at de tiltak som har vært innført ikke har virket etter hensikten. Smitten har ikke blitt stanset. Derimot har tiltakene medført en mengde hindringer som har forhindret oss i å leve et normalt liv. Kuren har vært langt verre enn sykdommen.

Vi bør snarest fjerne myndighetenes anledning til å håndheve enhver restriksjon overfor friske mennesker. Testene er upålitelige og sier ingenting om du er smittebærende eller ikke.