Høringssvar fra Beate M. Øder

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og ivaretakelse av menneskerettigheter. Vi må få tillit som individer til å velge på egne vegne. Min fremtid bør defineres av meg.