Høringssvar fra Inge Larsen

Dato: 18.03.2022

Ønsker bare å ta evt. bare Novavax vakisnen.