Høringssvar fra A. Fagerli

Dato: 21.03.2022

Å forlenge koronaregimet fram til 2023 – med åpenbare muligheter til ytterligere forlengelse – fremstår som et forsøk på å gjøre smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten. Disse tiltakene skulle være av midlertidig karakter da de ble innført, og må derfor snarest mulig avvikles da det ikke lenger finnes noen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å anse omikron for å være en allmennfarlig sykdom.

Dette forslaget må forkastes umiddelbart!